אברהמוב - ביטוח ופיננסים

מציעה לכם להצטרף
בתנאים מעולים בעקבות הרפורמה לתוכנית משלימה לקופ״ח

נותרו עוד:

אברהמוב - ביטוח ופיננסים

מציעה לכם להצטרף בתנאים מעולים
בעקבות הרפורמה לתוכנית משלימה לקופ״ח

נותרו עוד:

נותרו עוד:

האמור לעיל הינו בגדר הצעה בלבד , ואינו מהווה המלצה או התחיבות לקבלה לביטוח , תהליך ההצטרפות מותנה בהצהרת בריאות והליך חיתום רפואי , תתבצע בדיקה בהר הביטוח למנוע כפל ביטוחי על פוליסה קיימת בהתאם להנחיות משרד האוצר, האיגוד אינו צד בעניין בין חבר האיגוד לבין המבטח  ואינו צד בעניין חוק חוזה ביטוח . ט.ל.ח.